Matrícula tancada

Diploma d'Expert en
Dret del Treball i Seguretat Social: Aplicació de la Normativa Laboral

4a Edició

Direcció

 • Ferran Camas Roda

  Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Director de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona.
  www.ferrancamas.com

Coordinació

 • Mònica Ricou

  Llicenciatura en Dret i curs de postgrau en Dret Laboral i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Estudis per a l’oposició d’inspecció de treball i seguretat social. Col·legiada a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida. Funcionària de carrera de l’Administració local representant l’Administració en processos de selecció de personal i professora associada a la Universitat de Girona (UdG). En l’àmbit universitari treballa en la tesi doctoral Reformulació del dret a la salut davant els canvis socials, laborals i tecnològics. Autora del manual Experto en Asesoría Laboral y Seguridad Social, i de publicacions d’anàlisi de sentències a la Revista de Trabajo y Seguridad Social (CEF).

Professorat

 • Sara Alcázar Ortiz

  Professora contractada Doctora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Saragossa.

 • Marta Calvo Travieso

  Lletrada de la Tresoreria General de la Seguretat Social de A Corunya.

 • Ferran Camas Roda

  Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Director de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona.
  www.ferrancamas.com

 • Ignacio Camos Victoria

  Professor Titular de la Universitat de Girona en comissió de serveis per treballar al gabinet jurídic del Ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic del Govern d'Espanya.

 • Laia Cazorla Gervilla

  Directora Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Girona.

 • Ángel Luis de Val Tena

  Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universidad de Zaragoza.

 • Irene Dozo Mougán

  Professora visitant a temps complert de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat de Girona.

 • Carolina Gala Duran

  Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 • Amador García Ros

  Magistrat especialista en Dret Social al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Professor associat de la UdG.

 • Sergio Guadalupe Alarcón

  Inspector de Treball i Seguretat Social de València.

 • Manel Hernández Montuenga

  Soci de Pérez-Llorca Abogados i professor associat de la UdG.

 • Mercedes Martínez Aso

  Inspectora de Treball i Seguretat Social de la Demarcació de Girona. Doctora en Dret per la Universitat de Girona i professora associada de la UdG.

 • Carolina Martínez Moreno

  Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universidad de Oviedo.

 • Margarita Miñarro Yanini

  Professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Castelló.

 • Cristobal Molina Navarrete

  Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universidad de Jaén.

 • Andrés Pérez Subirana

  Advocat del Despatx Casares de Barcelona. Especialista en Dret del Treball i Seguretat Social.

 • Luis Ramos Poley

  Assessor laboral i sindical, Advocat. Especialista en moviments migratoris. Professor Associat de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat de Girona.

 • Eduardo Rojo Torrecilla

  Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Primer director de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la UAB.

 • Jean-Michel Servais

  President de la Societat Internacional de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Ex-Directiu de la Organització Internacional del Treball. Professor visitant de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de Girona.

*La direcció es reserva el dret de modificar l'equip docent, si fos necessari, per garantir el nivell de qualitat i categoria professional.
eventis