Matrícula tancada

Diploma d'Expert en
Dret del Treball i Seguretat Social: Aplicació de la Normativa Laboral

4a Edició

Sessions virtuals per plataforma Zoom.

Director: Ferran Camas Roda. Catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat de Girona.

 

Raons per fer el curs

  • Ateses les reformes legals dels drets laborals i de Seguretat Social a Espanya es fa imprescindible l’actualització del coneixement de cara a la pràctica professional.
  • El sorgiment de noves formes de treball, la digitalització en el marc de les relacions laborals, els nous drets d’igualtat de gènere, o les tendències del treball digne en l’àmbit europeu fan imprescindible estudiar la seva aplicació pràctica.
  • Davant les noves necessitats socials derivades de la crisi econòmica cal conèixer les eines del sistema de la Seguretat Social que donen cobertura a les persones en situació de necessitat.
  • La importància dels moviments migratoris al món fa imprescindible una actualització sobre els drets i deures de les persones que els protagonitzen.
  • L’increment de la mobilitat dels treballadors i empreses fa necessari conèixer què diuen les normes laborals per a poder realitzar aquests desplaçaments.

PRESENTACIÓ

El Diploma d'Expert en Dret del Treball i de la Seguretat Social: Aplicació de la Normativa Laboral es divideix en tres cursos d’especialització:

1. Dret Laboral: Noves Legislacions, Nous Drets (3 ECTS). 

2. Seguretat Social: El Sistema de Prestacions davant les Noves Realitats Socials (3 ECTS).

3. Un Nou Repte: La Mobilitat de Treballadors, Migracions i Treball Transfronterer (3 ECTS). 

Les persones que es matriculin en el diploma d’expert hauran de realitzar aquests tres cursos d’especialització (assistència del 80%) i al final del curs respondran a un examen tipus test de resposta múltiple justificada.

Entitats promotores

Posa't al dia en legislació laboral, de Seguretat Social i d'Immigració

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
eventis